آموزش پلیور بافتنی مردانه

3 سال پیش

آموزش  پلیور مردانه بافتنی با استفاده از میل و کاموا  برجوم اسپرت ، در این آموزش الگوی کامل بافت پلیور مردانه آموزش داده میشود.

با ما همراه باشید.

 

همچنین لازم به ذکر است که اگر تجربه بالایی در بافتن دست پوش نداشتید، می توانید از فیلمهای ذیل جهت فراگیری  پیش نیاز های مربوط به آموزش این دست پوش بهره ببرید:

  1. آموزش بافت از رو با دو میل
  2. آموزش کور کردن در بافتنی دو میل
  3. آموزش ساده بافی با دو میل
  4. آموزش بافت کشباف دوبل با دو میل

مرحله اول:

با نخ بورجوم کلاسیک ۱۳۶ دانه سر انداخته، ۷ سانتی متر ۲ رو، ۲ زیر کشبافت می بافیم. با نخ بورجوم اسپورت ادامه داده و دانه ها را برای مدل چنین مرتب می کنیم:

۲۶ دانه ۲ رو؛ ۲ زیر؛ ۴ دانه زیر؛ ۳۸ دانه ۲ رو؛ ۲ زیر؛ ۴ دانه زیر؛ ۳۸ دانه  ۲ رو؛ ۲ زیر؛ ۴ دانه زیر؛ ۲۶ دانه ۲ رو؛ ۲ زیر …

۱۲ رج بدین ترتیب بافته، در رج ۱۳ چنین می بافیم:

۱۲ دانه ۲ رو، ۲ زیر بافته؛ ۸ دانه سمت چپ را با ۸ دانه سمت راست بصورت ضرب در جابجا کرده؛ باز هم ۸ دانه سمت چپ را با ۸ دانه سمت راست بصورت ضرب در جابجا کرده و تا آخر رج به همین ترتیب، ۳ قسمت گیس بافت درست می کنیم و در میان گیس بافتها نیز ۱۲ دانه را بصورت ۲ رو، ۲ زیر پیش می بریم. هر ۲۰ رج یک بار دانه های گیس بافت را بصورت ضرب در جابجا می کنیم. قد بافت به ۵۲ سانتی متر که رسید، برای حلقه آستین از هر دو طرف ۴ دانه کور کرده، در رجهای رفت بعدی، دانه های ۳ زیر هر دو طرف را ۳ تا یکی کرده و ادامه می دهیم.

برای یقه در وسط ۲۰ دانه و در دو طرف یقه ۱+۲+۳+۴+۵ دانه را روی میل نگه می دایم. قد حلقه آستین ۲۵ سانتی متر می شود

مرحله دوم:

پشت: با نخ بورجوم کلاسیک ۱۳۶ دانه سر انداخته، ۵۲ سانتی متر ۲ رو، ۲ زیر کشبافت می بافیم. مانند جلو حلقه آستین درست کرده، ۳۴ دانه که باقی ماند، دانه ها را روی میل نگه می داریم.

مرحله سوم:

آستین:

با نخ بورجوم کلاسیک ۷۰ دانه سر انداخته، ۷ سانتی متر ۲ رو، ۲ زیر کشبافت می بافیم.

برای تهیه مواد و ابزار مورد نیاز این آموزش بر روی تصاویر زیر کلیک کنید

با نخ بورجوم اسپورت ادامه داده و دانه ها را برای مدل چنین مرتب می کنیم: ۲۴ دانه ۲ رو، ۲ زیر؛ ۳۲ دانه وسط گیسبافت، ۲۴ دانه ۲ رو، ۲ زیر … هر ۳ رج یک بار از هر دو طرف ۱ دانه اضافه می کنیم تا به ۱۰۶ دانه برسد. قد بافت به ۵۰ سانتی متر که رسید، برای حلقه آستین از هر دو طرف ۴ دانه کور کرده، در رجهای بعدی، دانه های ۳ زیر هر دو طرف را ۳ تا یکی کرده و ادامه می دهیم تا ۲۴ دانه باقی بماند.

مرحله چهارم:

یقه: تکه ها را به هم دوخته، دانه های روی میل را با نخ سرمه ای ۸ سانتی متر ۲ رو، ۲ زیر کشبافت بافته و کور می کنیم

 

مرحله پنجم:

شال: با نخ بورجوم اسپورت ۶۰ دانه سر انداخته و دانه ها را برای مدل چنین مرتب می کنیم:

مرحله ششم:نقشه

 

مرحله هفتم:نتیجه نهایی

 

اگر به بافتنی و قلاب بافی علاقه دارید پیشنهاد میکنم تریکو بافی رو شروع کنید و از آموزش بافت سبد تریکو هنری استفاده کنید.

 

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه