کارگاه تنبور دوزی (آموزش تنبور دوزی و روش کار با سوزن تنبور)

4 سال پیش

 

در این کارگاه  قصد داریم شما را با تنبور دوزی آشنا کنیم و روش کار با سوزن تنبور را یاد بگیریم .

سوزن تنبور  برای منجوق دوزی ، پولک دوزی و در کل جواهر دوزی و تزیین لباس و همچنین گلدوزی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

 گلدوزی با  تنبوردوزی

برای گلدوزی با سوزن تنبور به روش زیر عمل کنید :

ابتدا یک سر نخ را در جایی ثابت کنید و سر دیگر را از داخل توری یا پارچه خود عبور دهید.
سوزن تنبور را با کمی فاصله از محل نخ خود فرو ببرید .

 

 

نخ را از زیر توری به دور سوزن بچرخانید و سپس سوزن را یک دور بچرخانید .

 

سپس سوزن را از توری خارج کنید به طوریکه نخ در سر قلاب شکل سوزن بیفتد و با سوزن خارج شود .

 

دوباره سوزن خارج شده را همراه با نخ در فاصله کمی از جایی که نخ را خارج کردید ، فرو کنید و مجددا روش بالا را تکرار کنید.
برای درک بهتر روش کار فیلم زیر را مشاهده کنید :

 

 

 

برای خرید محصولات مورد نیاز تنبور دوزی به لینک های زیر مراجعه کنید : 

  

 

 

جواهردوزی با سوزن تنبور : 

 

برای دوختن انواع سنگ و مهره و .. با سوزن تنبور به دو روش عمل می کنند .

روش اول :

در این روش ابتدا سنگ ها یا مهره ها را داخل نخ خود رشته کنید و در زیر توری یا پارچه قرار دهید .
سپس یک سر نخ را از زیر توری عبور دهید  و با چند دوخت ابتدای کار را محکم کنید .
حالا مهره ها را یکی یکی از زیر به دوخت اضافه کنید
و ادامه نخ را مطابق قبل دور سوزن بچرخانید .
سوزن را یک دور بچرخانید و همراه نخ خارج کنید
و با کمی فاصله مجددا در توری فرو کنید و مهره بعدی را اضافه کنید .
به این ترتیب تا آخرین مهره ادامه دهید .

 

 

 

 روش دوم :

در این روش ابتدا نخ خود را از طریق چند دوخت محکم کنید .
سپس مهره های خود را داخل سوزن کرده و یکی یکی به کار اضافه کنید .
با اضافه شدن هر مهره سوزن را از سوراخ آن عبور دهید و مطابق با روش قبل زیر توری نخ را دور سوزن بچرخانید و مجددا نخ را خارج کنید .
سپس مهره بعدی را اضافه کرده و سوزن را در کنار مهره فرو ببرید .

 

 

 

 

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه