فیلم آموزش بافت زنجیره در قلاب بافی

3 سال پیش

۱- برای زنجیر زدن در بافتنی همان طور که گره اول به دور قلاب هست نخ آزاد را با قلاب از گره رد میکنیم.

۲- مهم ترین موضوع شناختن پشت و روی کار می باشد چون در بافت هایی که انجام میشود باید از جلوی زنجیره شروع کرد. اگر به زنجیره هایی که زدید نگاه کنید، بصورت دوتایی و شبیه ۷ متوالی دیده می شوند و از پشت بافت به صورت یک خط تیره متوالی.

برای تهیه مواد و ابزار مورد نیاز آموزش بافتنی و قلاب بافی بر روی تصاویر زیر کلیک کنید

      

۳- محل صحیح ورود قلاب برای شروع بافت دقیقا بین پشت و روی بافت می باشد که در تصویر مشاهده می کنید.

علامت زنجیر ساده در نقشه ها . الگوهای قلاب بافی به شکل یک ᴑ (بیضی)  می باشد.

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه