آموزش نقاشی روی پیراهن با قلمو

3 سال پیش

تکنیک های نقاشی روی پارچه ، نقاشی با قلم مو :

 

آموزش نقاشی روی پارچه پیراهن

۱- وسایل مورد نیاز برای شروع.پیراهنکاربن-طرح-رنگ سبز و زرد –قلم مو

۲- طرح را با استفاده از کاربن بر روی پیراهن منتقل کنید.

۳- پس از انتقال طرح بر روی پارچه با استفاده از رنگ زرد شروع به نقاشی کنید.رنگ زرد را فقط در قسمتهایی که میخواهید روشن باشد رنگ آمیزی کنید.

برای تهیه مواد و ابزار مورد نیاز آموزش نقاشی روی پارچه بر روی تصاویر زیر کلیک کنید

تهیه مواد و ابزار مورد نیاز          تهیه مواد و ابزار مورد نیاز         تهیه مواد و ابزار مورد نیاز

۴- انتهای طرح که میخواهیم رنگ آن پر رنگ تر باشد را با سبز رنگ کنید.سپس آرام آرام سایه بزنید تا به ابتدای طرح برسید.

۵- کل کار نقاشی روی پارچه را به صورت سایه روشن ادامه دهید.

۶- در صورت تمایل کنار یقه لباس را نیز به همان ترتیب طرح را انتقال دهید و نقاشی کنید.پ

۷- نتیجه نهایی

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه