آموزش بافت با دو میل | فیلم آموزشی بافت کشباف سلانیک

3 سال پیش

 


فیلم آموزش بافتنی ،  بافت سلانیک با دو میل یا کشباف سلانیک که به کشباف انگلیسی نیز در بافتنی معروف است.

 

 

بهتر است تعداد دانه ها زوج باشد.

رج اول : ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از رو (کشباف ساده) تا انتهای رج

رج دوم : دانه اول را نبافته، ۱ دانه از رو،  یک ژته انداخته و دانه زیر را نبافته به میل می گیریم.

رج سوم : دانه های زیر رج قبل که نبافته ایم را با ژته یکی کرده و رو می بافیم، قبل دانه رو ژته انداخته و دانه رو را نبافته به میل می گیریم.

به همین ترتیب رج دوم و سوم تکرار می شود.

 

برای تهیه مواد و ابزار مورد نیاز آموزش بافتنی و قلاب بافی بر روی تصاویر زیر کلیک کنید

       

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه