آموزش کلاه بافتنی دخترانه به همراه شال گردن

3 سال پیش

همراهان هنرمند سلام امروز آموزش کلاه بافتنی دخترانه رو براتون آماده کردیم. کلاه این ست خیلی راحته و شال گردن هم دورو هست موقع استفاده نیاز نیست نگران این باشیم که حتما طرف روی شال توی دید باشه. حالا که داریم به روزهای سرد سال نزدیک میشیم بافتن این کلاه و شال دستساز میتونه خیلی هیجان انگیز باشه 😀

  • نکته: در هر دستورالعمل آموزش کلاه بافتنی دخترانه بین دو علامت * به تعداد دفعات گفته شده بعد از هرستاره باید تکرار شود

وسایل مورد نیاز برای شروع آموزش کلاه بافتنی دخترانه :

  • تعدادی کاموای مورد نیاز، برای بافت کلاه یک کلاف و شال گردن ۳ کلاف
  • میل بافتنی: ۸ میلی متر
  • میل گرد: ۵ و ۵/۵ میلی متر و ۱۶ سانتی متر طول
  • میل های چندتایی )برای بافتنی بدون درز مثل جوراب و دستکش و … )
  • علامت گذار دونه ها ، میل مخصوص بافت های پیچ، نخ و سوزن 

معیار های لازم برای آموزش کلاه بافتنی دخترانه:

برای آموزش کلاه بافتنی دخترانه دو معیار داریم که بافتن رو شروع کنیم. این معیارها را براساس اندازه ای که مد نظرمون هست مشخص میکنیم.

معیار شال گردن:

۱۵ تا دونه = ۱۰ سانتی متر،۲۰ رج = ۱۰ سانتی متر بافت ساده (يه رج از زير يه رج از رو) با میل ۸ میلی متری .

معیار کلاه:

۱۶ تا دونه = ۱۰ سانتی متر ، ۲۲ رج =۱۰ سانتی متر بافت ساده با میل ۵/۵ میلی متر حتما باید معیار اندازه گیری خودمان رو بررسی کنیم . استفاده از هر سایز میل یک معیار جدید به ما میده.

سایز شال :

عرض ۲۵ سانتی متر در طول ۱۱۷ سانتی متر سایز کلاه : محیط دایره کلاه بدون کشیدن ۵/۳۵ سانتی متر ، در حالت کشیده شده ۵۳ سانتی متر توجه کنیم که شال گردن دورو هست و رج های پیچ دار در هر دو طرف کار می افتند.

مراحل بافت شال

مرحله اول: 

از میل ۸ میلی متری استفاده می کنیم و ۵۶ دونه سر میندازیم .

 مرحله دوم:

رج۱ :

۱ دونه از زیر و برمی گردیم به دونه قبل ، * ۱ دونه از زیر، ۱ دونه از رو *۲ مرتبه ، *۴ دونه از زیر ، ۴ دونه از رو * ۵ مرتبه ، ۴ دونه از زیر ،*۱ دونه از رو ، ۱ دونه از زیر * ۲ مرتبه ، ۱ دونه از رو، کاموا رو در جلوی کار نگه میداریم ، يه دونه نبافته به ميل راست می گیریم البته از رو ودر جهت مخالف(يعني از كنار)

رج ۲ :

۱ دونه از زیر و برمیگردیم به دونه قبل، ۱ دونه از زیر ، * ۱ دونه از رو ، ۱ دونه از زیر * ۲ مرتبه ، * ۴ دونه از رو ، ۴ دونه از زیر * ۵ بار ، ۴ تا از رو ، * ۱ دونه از زیر ، ۱ دونه از رو * ۲ مرتبه ، ۱ دونه از زیر ، کاموا رو در جلوی کار نگه میداریم ، يه دونه نبافته به ميل راست می گیریم البته از رو و در جهت مخالف(يعني از كنار)

رج ۳-۴ :

رج ۱-۲ رو تکرار می کنیم .

رج ۵ :

۱ دونه از زیر و برمیگردیم به دونه قبل، ۱ دونه از رو ،* ۱ دونه از زیر ، ۱ دونه از رو * ۲ مرتبه ، ۲ تا دونه بعدی رو نبافته به میل مخصوص بافت پیچ منتقل می کنیم و در جلو نگهش میداریم ، بعد ۲ تا دونه رو از زیر و بعد دو تا دونه میل پیچ رو هم از زیر می بافیم ،* ۱ دونه از رو ، ۱ دونه از زیر * ۲ مرتبه ، ۱ دونه از رو ، کاموا رو در جلوی کار نگهش میداریم ، يه دونه نبافته به ميل راست می گیریم البته از رو ودر جهت مخالف(يعني از كنار)

رج ۶ :

تکرار رج ۲

رج ۷-۱۰ :

تکرار رج ۱-۲

رج ۱۱ :

تکرار رج ۱

رج ۱۲ :

۱ دونه از زیر و برمیگردیم به دونه قبل، ۱ دونه از زیر ، * ۱ دونه از زیر ، ۱ دونه از رو * ۲ مرتبه ،* ۴ دونه از زیر ، ۲ تا دونه بعدی رو نبافته به میل مخصوص بافت پیچ منتقل می کنیم و در جلو نگه میداریم ، بعد ۲ تا رو از زیر و بعد دو تا دونه میل پیچ رو هم از زیر می بافیم* ، ۱ دونه از زیر ، کاموا رو در جلوی کار نگه میداریم ، يه دونه نبافته به ميل راست می گیریم البته از رو و در جهت مخالف(يعني از كنار) رج ۱-۱۲ رو تا رسیدن کار به ۱۱۷ سانتی متر طول شال گردن ادامه میدیم و بعد همه دونه ها رو کور می کنیم.

پایان مرحله ی بافت شال در آموزش کلاه بافتنی دخترانه و شال گردن :

شال رو دوقسمت مساوی در نظر می گیریم . یه پیچ میدیم شال رو مثل شکل و با نخ و سوزن میدوزیم و انتهای کار رو میبافیم تا به شکل یک حلقه بسته در بیاد .

برای تهیه مواد و ابزار مورد نیاز این آموزش بر روی تصاویر زیر کلیک کنید

                         

مراحل بافت کلاه

مرحله اول:

از میل گرد ۵ میلی متر استفاده می کنیم ، ۸۰ تا دونه سر میندازیم ، فقط باید مراقب باشیم که دونه ها پیچ نخورند و نشانگر دونه رو در شروع دور قرار بدیم .

مرحله دوم:

دور ۱:

۲ تا از زیر ، ۱ دونه از رو دور یک رو تکرار می کنیم تا اندازه ۴ سانتی متر از جایی که سر انداختیم تا به حاشیه برسه ، ۱۲ تا دونه به طور مساوی در فاصله دورقبل اضافه می کنیم ،۹۲ تا دونه از روی کار به رو می بافیم از پشت کار به زیر

دور ۱-۴ :

همه از رو

دور ۵-۸ :

همه از زیر

دور ۹-۴۰:

تکرار دورهای ۱-۸

دور ۴۱-۴۸:

تکرار دورهای ۱-۸ ،۱۲ دونه به طور مساوی کم می کنیم در پایان دور قبل،۸۰ تا دونه از روی کاربه رو می بافیم از پشت کار به زیر.

مرحله سوم:

برای شکل دادن به تاج کلاه بافتنی دخترانه بهتره از میل های چندتایی استفاده کنیم. وقتی که دونه های خیلی کمی هست میشه که از میل گرد استفاده کنیم .

دور ۱-۴ :

همه دونه ها از رو

دور ۵ :

* ۸ دونه از زیر ، ۲تا یکی می کنیم از زیر * تا دونه ۷۲ از روی کار به رو میبافیم از پشت کار به زیر

دور۶-۷ :

همه دونه ها از زیر

دور ۸:

* ۷ تا دونه از زیر،۲تا یکی می کنیم از زیر* تا دونه ۶۴ از روی کار به رو میبافیم از پشت کار به زیر

دور ۹-۱۲ :

همه دونه ها از رو

دور ۱۳:

* ۶ تا دونه از زیر ، ۲تا یکی می کنیم از زیر* تا دونه۵۶ از روی کار به رو میبافیم از پشت کار به زیر

دور ۱۴-۱۵ :

همه دونه ها از زیر

دور ۱۶:

* ۵ تا دونه از زیر ، ۲تا یکی می کنیم از زیر* تا دونه ۴۸ از روی کار به رو میبافیم از پشت کار به زیر

دور ۱۷-۲۰ :

همه دونه ها از رو

دور ۲۱ :

* ۴ تا دونه از زیر ، ۲تا یکی می کنیم از زیر* تا دونه ۴۰از روی کار به رو میبافیم از پشت کار به زیر

دور ۲۲ :

همه دونه ها از زیر

دور ۲۳ :

* ۳ تا دونه از زیر ، ۲تا یکی می کنیم از زیر * تا دونه ۳۲ از روی کار به رو میبافیم از پشت کار به زیر

دور ۲۴ :

همه دونه ها از زیر

دور ۲۵ :

* ۲ تا دونه از زیر ، ۲تا یکی می کنیم از زیر * تا دونه ۲۴ از روی کار به رو میبافیم از پشت کار به زیر

دور ۲۶ :

همه دونه ها از زیر

دور ۲۷ :

* ۲تا یکی می کنیم از زیر* تا دونه ۱۲ از روی کار به رو میبافیم از پشت کار به زیر

پایان کار آموزش کلاه بافتنی دخترانه به همراه شال گردن

نخ کاموا رو از حدود ۲۰ سانتی متری انتهای کار باید ببریم تا بتونیم برای دوختن کار ازش استفاده کنیم . نخی که باقی گذاشتیم رو توی سوزن می کنیم و دونه ها باقی مونده رو نبافته به نخ سوزن انتقال میدیم ، محکم میکشیم تا کاملا سفت بشه .

آموزش کلاه بافتنی دخترانه تموم شد امنیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. حالامیتونیم یه زمستون گرم و شاد داشته باشیم. 😉

اگر به بافتنی و قلاب بافی علاقه دارید پیشنهاد میکنم تریکو بافی رو شروع کنید و از آموزش بافت سبد تریکو هنری استفاده کنید.

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه