آموزش ژاکت و شلوار نوزاد

3 سال پیش

با سلام. امروز میخواهیم نحوه بافت ژاکت و شوار نوزاد را خدمتتان آموزش دهیم.

این آموزش شامل بافت ژاکت جلیقه، شلوار و کلاه نوزادی میشود.

این ست برای نوزادان ۶-۸ ماهه می باشد.

 

با ما همراه باشید.

 

همچنین لازم به ذکر است که اگر تجربه بالایی در بافتن دست پوش نداشتید، می توانید از فیلمهای ذیل جهت فراگیری  پیش نیاز های مربوط به آموزش این دست پوش بهره ببرید:

  1. آموزش سر انداختن بافتنی دو میل
  2. آموزش بافت از رو با دو میل
  3. آموزش ساده بافی با دو میل

 

مرحله اول:ژاکت

ژاکت:با نخ آبی تیره ۴۴ دانه سرانداخته ،۷سانتی متر به صورت ۱۲زیر ،۲۰ رو۱۲زیر بافته وبعد، همه دانه ها را ۴رج ساده می بافیم. ۲۰ دانه وسط را برای جیب کور کرده ،روی یک میل دیگر برای داخل جیب ۲۰ دانه سر انداخته و۷سانتی متر رو می بافیم. این تکه را زیر ۲۰دانه ی کور شده قرار داده بعد همه دانه ها را ۱۳سانتی متر به صورت ۱۲زیر،۲۰ رو، ۱۲ زیر بافته و دانه ها را نگه می داریم. چلوی دیگر را نیز به همین ترتیب بافته و نگه می داریم.

 

برای تهیه مواد و ابزار مورد نیاز این آموزش بر روی تصاویر زیر کلیک کنید

 

برای پشت ۸۰ دانه سر انداخته،۲۰ سانتی متر به صورت۱۲ زیر،۱۸رو،۲۰زیر،۱۸رو،۱۲زیر بافته ونگه می داریم. برای آستین۴۴ دانه سرانداخته،۱۶رج به صورت ۱۲زیر،۲۰رو،۱۲زیر بافته،بعد، هر۶رج یک بار ازهر دو طرف ۱دانه اضافه کرده و به بافت ادامه می دهیم تا اینکه قد بافت به۱۲ سانتی متر برسد. سپس،۲۰ دانه ی روی وسط را۵ رج بین خود زیر بافته وکور می کنیم. از پشت همین ۲۰ دانه، دوباره۲۰ دانه در آورده و همه ی دانه هارا ۶ سانتی متر می بافیم. بعداز آن،برای حلقه ی آستین ازیک طرف هر دو تکه جلو وازهردوطرف پشت و آستین ها ۳ دانه کم کرده و همه دانه ها را روی یک میل جمع می کنیم.بصورت ۱۲زیر،۲۵ رو،۸زیر، ۴۶ رو، ۸زیر، ۲۳رو،۲۰زیر، ۲۳رو،۸زیر،۴۶رو،۸زیر،۲۵رو، ۱۲زیر دانه ها را مرتب کرده و مدل می بافیم. در هر رج رفت،۱ دانه ی رو در هر دوطرف ۸ دانه های زیر را کور می کنیم تا به ۸۶ دانه برسد.بعد، برای سجاف، ازسمت وسط هر دو تکه ی جلو ۶دانه کور کرده وبرای یقه نیز ۸ رج ساده بافته و همه دانه ها را یکباره کور می کنیم. با نخ سفید ۷۵ زنجیر زده وبه وسط جلو می دوزیم.

مرحله دوم:

کلاه:با نخ آبی تیره ۱۰۰دانه سرانداخته، ۶رج ساده بافته وبا نخ آبی روشن ادامه می دهیم.۵۰ دانه اول را به این ترتیب می بافیم:۲۵ دانه اول را بافته و بر می گردیم. در رج برگشت، فقط ۳دانه بافته وباز هم بر می گردیم. به این ۳دانه،۳دانه دیگر اضافه کرده،۶ دانه بافته بر می گردیم.به این ترتیب در هر رج رفت و برگشت ۳دانه به دانه ها اضافه می کنیم(۹،۶،۳،…)تا همه ی ۵۰ دانه بافته شود. پس از آن، ۵۰ دانه طرف دیگر را نیز به همین ترتیب بافته،بعد،همه ی دانه ها را ۸سانتی متر باهم می بافیم.رج بعدی را بصورت ۵زیر،۳تا یکی،۹زیر،۳تا یکی می بافیم. بعد از آن،از همان جاهایی که دانه کور کردیم به کور کردن ادامه می دهیم تا اینکه دانه ها به اتمام برسد.

مرحله سوم:کفش

کفش:با نخ آبی تیره ۵۰ دانه سر انداخته،۱۲رج۲ تا زیر،۲رو کشبافت بافته و بعد،۲۰ رج بصورت ۱۹ زیر،۱۲رو،۱۹ زیر می بافیم. ۱۲ دانه ی روی وسط را بین خود بافته واز هر دو طرف آن در هر رج ۱دانه کور می کنیم تا اینکه ۴دانه باقی بماند.بعد، از هر دوطرف۱۲ دانه،با۳ تا یکی کور کردن ادامه می دهیم تا اینکه دانه ها به صفر برسند

 

مرحله چهارم:

شلوار/جلو:با نخ سفید۳۰ دانه سر انداخته ،۳٫۵ سانتی متر ۲زیر،۲رو کشبافت بافته و بعد،با ساده بافی ادامه می دهیم. در این میان هر۶رج یک بار از یک طرف ۵ دفعه ۱ دانه اضافه کرده،برای زانو ۸ دانه ی وسط را بین خود بافته و در هر رج رفت از هر دو طرف بافت ۲ دانه به ۸ دانه اضافه می کنیم تا همه ی دانه ها بافته شوند.بعد، در هر رج رفت این بار ۲ دانه ۲ دانه جا گذاشته و بر میگردیم تا به ۸ دانه ی وسط برسیم. بعد از آن، همه ی دانه ها را ساده بافته، هر ۶ رج یک بار ازیک طرف ۱ دانه اضافه می کنیم. قد بافت به ۲۴٫۵ سانتی متر که رسید، دانه ها را روی میل نگه می داریم. جلوی دیگررا نیزبه همین ترتیب بافته وهمه ی دانه ها را یکی کرده، بعد۱۳ سانتی متر ۲زیر،۲رو کشبافت بافته و کور می کنیم

مرحله پنجم:

پشت:پاچه ها را مانند جلو بافته،ولی برای زانو کار جلو را انجام نمی دهیم. بعد از اینکه دانه های هر دو پاچه را یکی کردیم،۳ رج ساده بافته،۲۰ دانه از وسط را بین خود رو می بافیم. دانه های هر دو طرف ۲۰ دانه را نیز به صورت ۲تا یکی رو می بافیم تا اینکه دانه ها به اتمام برسد. قد بافت به ۳۳٫۵ سانتی متر که رسید ۳٫۵ سانتی متر۲زیر ،۲رو کشبافت بافته و کور می کنیم.

مرحله ششم:

.جلیقه/جلو: با نخ آبی روشن ۴۱ دانه سر انداخته، ۹دانه را برای سجاف تا آخر بصورت ۱زیر،۱رو کشبافت و بقیه دانه ها را ۳سانتی متر ۲زیر،۲رو کشبافت بافته و بعد، با ساده بافی ادامه می دهیم. در ساده بافی ،۲دانه بافته برگشته،۴ دانه بافته برگشته و به همین ترتیب ادامه می دهیم تا اینکه دانه ها به اتمام برسند.قد بافت که به ۱۲سانتی متر که رسید، برای حلقه ی آستین از یک طرف ۷دانه اضافه کرده،این۷ دانه را بین خود بافته و از دانه های بدن ۹ دفعه ۱دانه کور می کنیم. قد بافت به۱۴ سانتی متر که رسید،برای یقه از کنار ۹دانه سجاف در هر رج رفت ۱دانه کور می کنیم تا اینکه ۲۲دانه باقی بماند.قد بافت به ۲۵ سانتی متر که رسید، به جز ۹دانه ی سجاف جلوی سمت راست، همه ی دانه ها را کور می کنیم.۹ دانه ی سجاف را برای یقه ی پشت ۱۲سانتی متر بافته و کور می کنیم.
 

مرحله هفتم:

.پشت:۷۰ دانه سر انداخته،۳سانتی متر ۲زیر،۲رو کشبافت بافته و بعد،۳۲ دانه از وسط را بین خود ساده بافته و دانه های هر دو طرف را بصورت۲تا یکی کور کردن در هر رج رفت به اتمام رسانده، بعد،۹ سانتی متر بافته و مانند جلو برای حلقه ی آستین دانه کور می کنیم. برای یقه ۱۹ دانه ازوسط را کور کرده و در رجهای بعدی ازهر دو طرف۳+۲+۱دانه کور می کنیم. قد بافت به ۲۵سانتی متر که رسید، همه ی دانه ها را کور می کنیم.

 

 

اگر به بافتنی و قلاب بافی علاقه دارید پیشنهاد میکنم تریکو بافی رو شروع کنید و از آموزش بافت سبد تریکو هنری استفاده کنید.

 

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه