آموزش بافت پالتو دخترانه

3 سال پیش

با سلام. امروز میخواهیم نحوه بافت پالتو دخترانه را خدمت شما آموزش دهیم.

با همراه باشید.

 

همچنین لازم به ذکر است که اگر تجربه بالایی در بافتن دست پوش نداشتید، می توانید از فیلمهای ذیل جهت فراگیری  پیش نیاز های مربوط به آموزش این دست پوش بهره ببرید:

  1. آموزش سر انداختن بافتنی دو میل
  2. آموزش بافت از زیر با دو میل
  3. آموزش بافت از رو با دو میل
  4. آموزش کور کردن در بافتنی دو میل
  5. بافت ژته،اضافه کردن دانه در بافتنی
  6. آموزش کم کردن دانه بافت دو میل
  7. آموزش بافت پیچ با دو میل
  8. آموزش بافت رکن یا ابری
  9. آموزش بافت جودانه با دو میل
  10. آموزش بافت جا دکمه افقی

 

مرحله اول:پیش پالتو

با نخ فیلی ۶۲ دانه سر می اندازیم و ۱ رج رکن می بافیم

در رج بعد دانه ها را به این صورت می بافیم.

۱۸ دانه جودانه۱ رو۶ زیر ۱ رو ۶ زیر۱ رو ۶ زیر۱ رو ۶ زیر۱ رو ۶ زیر۱ رو ۶ زیر ۲ رو و ۱۸ دانه دانه برنجی تا انتهای بافت ادامه خواهد یافت.

سپس

۶ دانه های زیر را بصورت پیچ ۳ در ۳ در هر ۶ رج یکبار می بافیم ۲ بار ۶ رج یکبار پیچ می دهیم

و سپس ۱۲ رج ۱۸ دانه جودانه ۱ رو ۶ زیر۱ رو ۶ زیرمی بافیم.

یعنی به جای ۶ دانه پیچ ها ساده بافی می کنیم.

و دوباره ۶ دانه ها را بصورت پیچ ۳ در ۳ رج می بافیم.

۳۰ سانت که شد

قد بافت به ۳۰ سانتی متر رسید به غیر از۱۸ دانه دانه برنجی( سجاف) مابقی دانه ها را ۳ تا یکی ۳ تا یکی می کنیم.

پیش دیگر نیز به همین شکل بافته می شود و ۳ جا دکمه دوتایی در قسمت بالا ایجاد می کنیم.

مرحله دوم: دامن پالتو

 بعد از این بافت بصورت ساده بافی ادامه خواهد یافت.به استثنا سجاف.
قد بافت به ۳۴ سانتی متر رسید برای حلقه ۱-۲-۳ کور می کنیم.
قد بافت به ۴۷ سانتی متر که رسید۱-۱-۳-۴-۱۲ دانه کم کرده و ما بقی دانه ها را وقتی قد بافت به ۵۶ سانتی متر رسید یکباره کور می کنیم.

برای تهیه مواد و ابزار مورد نیاز این آموزش بر روی تصاویر زیر کلیک کنید

 

                         

مرحله سوم:پشت پالتو

۱۰۶ دانه سر می اندازیم.
۱ رج رکن بافته مانند۱ رو ۶ زیر۱ رو ۶ زیر دانه ها را تقسیم می کنیم.
به همان صورتی که در پیش بافته بودیم به بافت ادامه می دهیم.
قد بافت به ۳۴ سانتی متر رسید برای حلقه ۱-۲-۳ دانه کور کرده.
قد بافت به ۵۶ سانتی متر رسید مابقی دانه ها یکباره کور می شود.

مرحله چهارم: آستین پالتو

 با نخ فیلی ۴۰ دانه سر می اندازیم۱۲ رج بصورت دانه برنجی می بافیم.سپس بافت بصورت ساده ادامه می یابد.
قد بافت به ۲۹ سانتی متر که رسید از هر دو طرف۱-۲-۳ دانه کم می کنیم و بعد از آن به کم کردن دانه ها ادامه داده ۱ دانه ۱دانه کم می کنیم.
از هر طرف تا زمانیکه ۵ دانه باقی بماند سپس دانه های باقی مانده را یکباره کور می کنیم.

مرحله پنجم: یقه پالتو

به غیر از ۱۲ دانه سجاف از دور تا دور یقه دانه درآورده ۱۸ دانه جودانه بافته و یکباره کور می کنیم.با نخ سیاه زنجیره زده نواری بافته و به دور تا دور یقه ،کمر و آستین می بافیم.

مرحله ششم: نتیجه نهایی

 

اگر به بافتنی و قلاب بافی علاقه دارید پیشنهاد میکنم تریکو بافی رو شروع کنید و از آموزش بافت سبد تریکو هنری استفاده کنید.

 

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه