آموزش بافت شال گردن و کلاه بافتنی

3 سال پیش

با سلام. امروز میخواهیم نحوه بافت شال گردن و کلاه زنانه به همراه کیف دوشی بافتنی زیبا را آموزش دهیم.

 

با ما همراه باشید.

 

مواد مورد نیاز:

 1. کاموا برجوم اسپرت کد۳۳۶۸ : ۱ کلاف
 2. کاموا اکریل تاپ نارنجی کد ۷۷۴۵ : ۱ کلاف
 3.  

  میل بافتنی کوتاه سایز۵ میلی متری : ۱ عدد

تذکر:

نوع این کیف ماکسی فلور  است.

 

همچنین لازم به ذکر است که اگر تجربه بالایی در بافتن دست پوش نداشتید، می توانید از فیلمهای ذیل جهت فراگیری  پیش نیاز های مربوط به آموزش این دست پوش بهره ببرید:

 1. آموزش کور کردن در بافتنی دو میل
 2. بافت ژته،اضافه کردن دانه در بافتنی
 3. آموزش کم کردن دانه بافت دو میل
 4. آموزش ساده بافی با دو میل
 5. آموزش کشباف دوبل با دو میل
 6. آموزش بافت زنجیره ای در قلاب بافی
 7. آموزش سر نداختن با دو میل

 

مرحله اول:نکته

در بافت سلانیک دو نخه تعداد دانه ها باید مضربهای (… ۱۶ ۱۲ ۸ ۴)+۲ باشند. ۲ دانه را در اول و آخر رج بصورت ۱ زیر می بافیم.

مرحله دوم: کلاه بافت

با میل شماره ۵ و یا میل جوراب و با کاموا اکریل تاپ نارنجی کد ۷۷۴۵، ۵۴ دانه سرانداخته، رج اول را ۱ رو، ۱ زیر کشبافت می بافیم.

در رج دوم و رجهای بعدی دانه های زیر را بافته، نخ را از جلوی دانه رو به پشت انداخته و دانه های رو را نمی بافیم. دوباره دانه زیر را بافته و به همان ترتیب ادامه می دهیم. در رجهای رفت و برگشت فقط دانه های زیر بافته می شوند. ۳ سانتی متر به این ترتیب بافته، پس از آن نخ را از روی دانه رو به پشت انداخته و دانه های رو را نمی بافیم. پس از آن،

رج اول، با کاموا اکریل تاپ نارنجی کد ۷۷۴۵ مدل سلانیک دو نخه می بافیم. دانه کناری را زیر بافته، میل را مانند روبافی از دانه دوم رد کرده، کاموا را روی میل پیچیده، آن را نبافته و بر روی میل سمت راست می گیریم. دانه سوم را رو می بافیم. دانه چهارم را مانند دانه دوم می گیریم و دانه پنجم را رو بافته، ۱ دانه ژته را نبافته برداشته، ۱ دانه رو بافته و با ۱ دانه زیر رج به پایان می رسد. کاموا برجوم اسپرت کد۳۳۶۸ را به سمت دیگر وصل کرده و از سمت دیگر شروع به بافت می کنیم. (میل باید میل دوسره یا میل گرد باشد.) با کاموا برجوم اسپرت کد۳۳۶۸ ۱ زیر بافته، دانه دوم اگر دانه ژته باشد، ۲ تا را یکی کرده و رو می بافیم. اگر به صورت ۱ دانه باشد، نبافته برداشته و روی آن ژته می اندازیم. رج را به همین ترتیب دانه های ژته دار را با هم رو بافته و دانه های تک را روی آن ژته انداخته و به پایان می رسانیم و در آخر رج ۱ دانه زیر می بافیم.

 

برای تهیه مواد و ابزار مورد نیاز این آموزش بر روی تصاویر زیر کلیک کنید

 

رج سوم: با کاموا اکریل تاپ نارنجی کد ۷۷۴۵ به بافت ادامه داده، ۱ زیر، دانه های تک را روی آن ژته انداخته و نبافته برداشته، دانه های ژته دار را ۲ تایی زیر می بافیم. رج را به همین ترتیب به پایان می رسانیم.

رج چهارم: باز هم با کاموا برجوم اسپرت کد۳۳۶۸ ۱ زیر، دانه های تک را ژته انداخته و دانه های ژته دار را به صورت زیر با هم می بافیم.

رج پنجم: با کاموا اکریل تاپ نارنجی کد ۷۷۴۵ مانند رج اول، کار را تکرار می کنیم.

رج ششم: با کاموا برجوم اسپرت کد۳۳۶۸ مانند رج دوم می بافیم.

رج هفتم: با کاموا اکریل تاپ نارنجی کد ۷۷۴۵ مانند رج سوم …

رج هشتم: با کاموا برجوم اسپرت کد۳۳۶۸ مانند رج چهارم می بافیم.

بافت سلانیک دو نخه به اندازه ۲۰ سانتی متر که رسید، همه دانه ها را ۲ رج، ۲ تا یکی ۲ تا یکی کرده و بافت را به پایان می رسانیم.

 

 

مرحله سوم: شال بافت

با کاموا برجوم اسپرت کد۳۳۶۸، ۲+۲۸ دانه (۲ دانه برای ۱ دانه زیر کناری هر دو طرف) جمعا ۳۰ دانه سر انداخته و با کاموا اکریل تاپ نارنجی کد ۷۷۴۵ به همان ترتیبی که در بافت کلاه انجام دادیم ۱۷۰ سانتی متر بافته و دانه ها را کور می کنیم.

 

مرحله چهارم: کیف بافت

با نخ ماکسی فلُور ۴۰ سانتی متر زنجیره زده و به صورت گرد بافی ۳۵ سانتی متر با پایه کوتاه بافته،

پس از ان، از یک طرف ۵ سانتی متر خالی گذاشته، ۳۶ سانتی متر زنجیره زده، ۱۵ سانتی متر فاصله گذاشته و به روی بافت وصل می کنیم.

روی آن ۷ رج پایه کوتاه زده، ۱۰ سانتی متر دیگر روی کیف پایه کوتاه زده و سمت دیگر را نیز برای بند ۳۶ سانتی متر زنجیره زده و روی آن ۷ رج پایه کوتاه می زنیم. ۵ سانتی متر دیگر پایه کوتاه زده و بافت را به پایان می رسانیم.

مرحله پنجم: نتیجه نهایی

 

اگر به بافتنی و قلاب بافی علاقه دارید پیشنهاد میکنم تریکو بافی رو شروع کنید و از آموزش بافت سبد تریکو هنری استفاده کنید.

 

 

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه